Kluunpad 21, Zeewolde
06-26738562
info@grenzeloosbewegenzeewolde.nl

Samenwerken rond Aangepast Sporten

Samen brengen we mensen in beweging

Samenwerken rond Aangepast Sporten

Samenwerking rond aangepast sporten

Iedereen doet mee, ook als daar wat extra hulp en aandacht voor nodig is. Grenzeloos Bewegen Zeewolde heeft als doel de deelname aan sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking te vergroten. Aanbod, maar ook het binnen het bereik brengen van het aanbod bij de doelgroep is een belangrijk aandachtspunt. Grenzeloos Bewegen richt zich op iedereen die door een beperking geen of moeilijk toegang tot sport- en bewegen. Door een chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking, maar ook als er iets anders is dat iemand weerhoudt om mee te draaien in het reguliere aanbod.

Sport-zorg samenwerking

Grenzeloos Bewegen is sport-zorg samenwerking, waarbij zowel sportaanbieders als samenwerkingspartijen uit zorg en welzijn vertegenwoordigd zijn. Afgelopen dinsdag legden diverse partijen de basis voor samenwerkingsafspraken, welke binnenkort vorm gaan krijgen in een heus convenant. Vanuit de sportaanbieders zaten aan tafel de voetbalvereniging, de korfbal, atletiek maar ook Bodyplan Sport die graag van betekenis wil zijn op het vlak van o.a. judo en fitness. De zorg was vertegenwoordigd via Stichting Philadelphia, Welzijn door middel van Renate van Ittersum. Afwezig maar wel betrokken zijn het zwembad, Triade en ’s Heerenloo.
Het feit dat er (nog) niet meer aanbieders en partners uit de zorg aan tafel zaten sluit niets uit. ‘Met de genoemde partijen denken we een goed basis te leggen, maar vanuit activiteiten uit het verleden is het netwerk vele malen breder. Het feit dat iemand niet aan tafel zit wil niet zeggen dat hij of zij niet gezien of gehoord wordt.’, vertelt Sybrigje Westerhof, een van de projectleiders. Grenzeloos Bewegen is een initiatief ontstaan vanuit de atletiekvereniging en de voormalige makelaar sport en bewegen. Met behulp van een stimuleringsbudget vanuit de Sportimpuls-regeling is hiervoor een zelfstandige projectorganisatie opgezet. ‘Door niet de sport centraal te stellen, maar juist de deelnemer verwachten we meer te kunnen bereiken. Samenwerking met zorg, ouders, scholen én het betrekken van de doelgroep speelt daarin een belangrijke rol, evenals de inzet van sportmaatjes.’

Na de zomervakantie wordt gestart met o.a. een sportcarrousel waarbij deelnemers 6 weken lang kennis kunnen maken met een sport. Een clinic rolstoelvaardigheid, het Beweegfestijn, maar ook een activiteitenkalender zijn zaken die op de planning staan. Deelnemers of organisaties die graag meer willen weten kunnen een mail sturen naar info@grenzeloosbewegenzeewolde.nl, of de ontwikkelingen volgen op de facebookpagina van Grenzeloos Bewegen Zeewolde.

Op de foto v.l.n.r. Jeroen Visser (Bodyplan), Mabel Korporaal (Atletiek), Nico Hoogkamer (voetbal), Renate van Ittersum (Welzijn), Ben Scharft (korfbal), Erica Schagen (Philadelphia), Sybrigje Westerhof (projectleider), Henriette van Beek (Philadelphia), Edwin Korenberg (projectleider).  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *