Kluunpad 21, Zeewolde
06-26738562
info@grenzeloosbewegenzeewolde.nl

Over Grenzeloos Bewegen

Samen brengen we mensen in beweging

Over Grenzeloos Bewegen

Iedereen doet mee, ook als daar wat extra hulp en aandacht voor nodig is. Grenzeloos Bewegen Zeewolde heeft als doel de deelname aan sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking te vergroten. Aanbod, maar ook het binnen het bereik brengen van het aanbod bij de doelgroep is een belangrijk aandachtspunt.

Grenzeloos Bewegen richt zich op iedereen die geen of moeilijk toegang tot sport- en bewegen. Door een chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking, maar ook als er iets anders is dat iemand weerhoudt om mee te draaien in het reguliere aanbod.

Sport-zorg samenwerking

Grenzeloos Bewegen is sport-zorg samenwerking, waarbij zowel sportaanbieders als samenwerkingspartijen uit zorg en welzijn vertegenwoordigd zijn.

Eenmalig Stimuleringsbudget

Grenzeloos Bewegen is een initiatief ontstaan vanuit de atletiekvereniging en de voormalige makelaar sport en bewegen. Met behulp van een stimuleringsbudget vanuit de Sportimpuls-regeling is hiervoor een zelfstandige projectorganisatie opgezet.

Niet de sport maar de deelnemer staat centraal

Grenzeloos Bewegen is een een sport overstijgend samenwerkingsverband. Niet de sport maar juist de deelnemer staat centraal. Samenwerking met zorg, ouders, scholen én het betrekken van de doelgroep speelt daarin een belangrijke rol, evenals de inzet van sportmaatjes.

Lees meer over onze doelgroepen en het aanbod >